Pareiza kredītu izmantošana

Asociācija kredītu ņēmēju drošībai

Lai parūpētos par papildu drošību kredītu ņēmējiem, ir dibināta Latvijas Alternatīvo Finanšu Pakalpojumu asociācija (LAFPA). Aizdevēji, kuri ir asociācijas biedri, ievēro Labās prakses standartu, kas paredz rūpīgu, godprātīgu un drošu kredītu izsniegšanu. Šī standarta mērķis ir sniegt aizsardzību, kā arī paredzamus sadarbības noteikumus klientiem, kuri ir saņēmuši vai plāno saņemt aizdevumus no uzņēmumiem, kuri ir asociācijas biedri.

Labās prakses standarts, ko ievēro LAFPA biedri, paredz aizdevumu piešķiršanas un atmaksas procesa praktiskos un ētiskos apsvērumus, arī parādu piedziņas procesa norisi un citu nepieciešamo informāciju. Standarts paredz arī to, kā var reklamēties asociācijas biedri un kā notiek klientu sūdzību izskatīšana.

Par tēmas kredītu

Ātros kredītus izmanto cilvēki, kuri ir saistīti ar finanšu problēmām. Bet kā tos vērtē ļaudis, kam ar kredītu ņemšanu vispār nav bijusi saskarsme? Šāda jautājumu daudzveidība ir svarīga tādēļ, lai saprastu viedokli, kas tiks izklāstīts šajā rakstā.

Raksta autore ir pret ātro kredītu izmantošanu. Autore vispār ir pret kredītiem, bet, lai izprastu, kādēļ, būtu jāanalizē autores psiholoģiskais tips, kas nav šī raksta mērķis. Iepriekš minētais fakta balsts nepieciešams tiktāl, lai saprastu, no kāda skat punkta šis raksts ir veidots.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzdevumos ietilpst patērētāju izglītošana un to tiesiskās aizsardzības veicināšana. Šāda rīcība – sistemātiska patērētāju jeb pircēju aizsardzība – radusies, domājams, tāpēc, ka savulaik kāds saskatījis sabiedrības muļķību vai vienkārši bezpalīdzību tirgotāju nosacītajā vidē. Un proti – tirgus laukums vienmēr ir bijusi vieta, kur (vismaz austrumos dzīvojošo ļaužu kopienās) ne vien piedāvāt preci, bet – no pārdevēja pozīcijām – to arī cildināt, no pircēja puses – kaulēties par iespējamo pirkumu vai, atbilstoši cenai, novērtēt to labu esam. Raksta autorei kā allaž tīkams fantāzijas lidojums. Tādēļ, pirms apskatīt reālo situāciju, tiek šķetināta iespējamā patērētāju aizsardzības mehānisma izcelsme, jo lasītājam ir jāsaprot, ka uzskats par pirkšanas (šajā gadījumā – kredītu iegādes) procesu, tajā skaitā drošas, uzticamas un vajadzības gadījumā pārtraucamas cilvēciskās komunikācijas ievērošanu tirdzniecības modeļu ietvaros dzimst arvien no jauna daudzu faktoru ietekmē un kā daudzu faktoru kopums.

Advertisements

Kredīti

Kredīti ir pastāvējuši jau ļoti, ļoti sen. Ja šodien bankas izsniedz aizdevumus, tad senos laikos bagātie varēja izsniegt līdzīgus aizdevumus citiem. Galvenokārt mainās tikai pieejamība un sekas. Šodien, nonākot sarežģītā situācijā ar aizdevuma atmaksu ir noteikta procedūra kā aizdevējs var piedzīt no mums sev pienākošos naudu un arī mums ir daudz un dažādas iespējas kā risināt šo problēmu, tad, pašsaprotami, senos laikos bija nedaudz smagākas sekas, ja kāds nesamaksāja parādu.

Kredīti mūsdienās

Kredītu pieejamība mūsdienās ir kļuvusi ļoti plaša un ērta. Būtībā, varam pieteikties kredītam jebkurā diennakts laikā izmantojot internetu. Protams, nakts laikā mums neviens naudu nepārskaitīs, bet pieteikties mēs varam. Mums vairs nav speciāli jādodas uz banku vai kādu citu iestādi, jo liela daļa aizdevēju piedāvā nokārtot visas formalitātes izmantojot interneta vai pasta sniegtās iespējas.

Ņemot vērā pasaules attīstību ir ļoti krasi pieaugušas mūsu vēlmes un vajadzības, kas mūs var pamudināt aizņemties kredītus arī situācijās kad tas nebūtu īpaši ieteicams. Ir ļoti viegli radīt sev paliekošas, finansiālas problēmas. Pietiekoši daudzi cilvēki ir nonākuši neapskaužamā situācijā tieši viņu paņemto kredītu dēļ. Lai arī kredīti sniedz lielas un pozitīvas iespējas, mums ir ļoti rūpīgi jāapdomā to nepieciešamība un mūsu iespējas veikt korektu aizdevuma atmaksu. Tieši tas, ka aizņemties ir kļuvis tik viegli, liek nepadomāt par sekām pietiekoši nopietni.

Kas ir LAFPA?

Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija (LAPFA) pārstāv nebanku kredītiestādes. Šīs asociācijas mērķis ir sakārtot ārpusbanku kredītiestāžu nozari, kā arī celt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un veicināt sabiedrības izpratni par alternatīvajiem finanšu pakalpojumiem un to sniegtajām iespējām.

Lai kredītņemšanas pieredze būtu patīkama, vienmēr rūpīgi apdomā aizdevuma nepieciešamību un iespēju to apmaksāt!

Kredīti ir labi un slikti, tieši tāpat kā viss cits. Ja tos izmanto prātīgi un atbildīgi tie nesīs tikai pozitīvas lietas, bet izmantojot tos bezatbildīgi jūs varat radīt ļoti smagas problēmas gan sev gan apkārtējiem.