Ienākumi

Tikai neliela iedzīvotāju daļa kontrolē lielākās pasaules
bagātības. Ienākumu nevienlīdzību mēra ar Džini koeficentu. Pētījumi liecina,
ka nevienlīdzība pēdējos gados pasaulē turpina augt un tā ir globāla problēma,
kas palielina ekonomiskās migrācijas risku un uzliek slogu turīgākām valstīm.
Latvijā Džini koeficents samazinās, tomēr starp ES valstīm Latvija ir starp
līderēm ienākumu nevienlīdzības ziņā. Vislabākā situācija Eiropā ir
Skandināvijā. Latvijā lielāko ienākumu trūkumu izjūt gados veci cilvēki, kuru
pensijas apjoms bieži ir nepietiekams iztikas vajadzību nodrošināšanai. Šī
iedzīvotāju grupa ir visvairāk pakļauta nabadzības riskam, it īpaši, ja nav
radinieku, kas spēj materiāli atbalstīt. Valsts sociālo pabalstu sistēma nespēj
nodrošināt palīdzību tiem, kam tā visvairāk nepieciešama.

Valsts iedzīvotāju ienākumu līmeni var koriģēt ar dažādiem
likumiem un nodokļu sistēmu, jo gandrīz visi ienākumi tiek aplikti ar nodokli.
Tiek uzskatīts, ka progresīvā nodokļu likme veicina vienlīdzību. Lielāki
ienākumi tiek apliekti ar lielāku nodokli. Latvijā ir diezgan liels nodokļu
slogs iedzīvotājiem ar maziem ienākumiem. Valsts pēdējā laikā cenšas veikt
uzlabojumus, piemēram, ieviešot solidaritātes nodokli. Nodokļu politikas
uzlabojumi ir plānoti ilgtermiņā un pagaidām būtisku izmaiņu iedzīvotājiem ar
nelieliem ienākumiem nav.

Lai gan tiek apgalvots, ka bagātība laimi nenes, tomēr
gandrīz ikviens domā kā vairot savus ienākumus un to darot aiziet liela dzīves
daļa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.