Pareiza kredītu izmantošana

Asociācija kredītu ņēmēju drošībai

Lai parūpētos par papildu drošību kredītu ņēmējiem, ir dibināta Latvijas Alternatīvo Finanšu Pakalpojumu asociācija (LAFPA). Aizdevēji, kuri ir asociācijas biedri, ievēro Labās prakses standartu, kas paredz rūpīgu, godprātīgu un drošu kredītu izsniegšanu. Šī standarta mērķis ir sniegt aizsardzību, kā arī paredzamus sadarbības noteikumus klientiem, kuri ir saņēmuši vai plāno saņemt aizdevumus no uzņēmumiem, kuri ir asociācijas biedri.

Labās prakses standarts, ko ievēro LAFPA biedri, paredz aizdevumu piešķiršanas un atmaksas procesa praktiskos un ētiskos apsvērumus, arī parādu piedziņas procesa norisi un citu nepieciešamo informāciju. Standarts paredz arī to, kā var reklamēties asociācijas biedri un kā notiek klientu sūdzību izskatīšana.

Par tēmas kredītu

Ātros kredītus izmanto cilvēki, kuri ir saistīti ar finanšu problēmām. Bet kā tos vērtē ļaudis, kam ar kredītu ņemšanu vispār nav bijusi saskarsme? Šāda jautājumu daudzveidība ir svarīga tādēļ, lai saprastu viedokli, kas tiks izklāstīts šajā rakstā.

Raksta autore ir pret ātro kredītu izmantošanu. Autore vispār ir pret kredītiem, bet, lai izprastu, kādēļ, būtu jāanalizē autores psiholoģiskais tips, kas nav šī raksta mērķis. Iepriekš minētais fakta balsts nepieciešams tiktāl, lai saprastu, no kāda skat punkta šis raksts ir veidots.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzdevumos ietilpst patērētāju izglītošana un to tiesiskās aizsardzības veicināšana. Šāda rīcība – sistemātiska patērētāju jeb pircēju aizsardzība – radusies, domājams, tāpēc, ka savulaik kāds saskatījis sabiedrības muļķību vai vienkārši bezpalīdzību tirgotāju nosacītajā vidē. Un proti – tirgus laukums vienmēr ir bijusi vieta, kur (vismaz austrumos dzīvojošo ļaužu kopienās) ne vien piedāvāt preci, bet – no pārdevēja pozīcijām – to arī cildināt, no pircēja puses – kaulēties par iespējamo pirkumu vai, atbilstoši cenai, novērtēt to labu esam. Raksta autorei kā allaž tīkams fantāzijas lidojums. Tādēļ, pirms apskatīt reālo situāciju, tiek šķetināta iespējamā patērētāju aizsardzības mehānisma izcelsme, jo lasītājam ir jāsaprot, ka uzskats par pirkšanas (šajā gadījumā – kredītu iegādes) procesu, tajā skaitā drošas, uzticamas un vajadzības gadījumā pārtraucamas cilvēciskās komunikācijas ievērošanu tirdzniecības modeļu ietvaros dzimst arvien no jauna daudzu faktoru ietekmē un kā daudzu faktoru kopums.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.